Realizace

Předmětem našeho zájmu je prostor a zeleň ve všech svých formách a podobách. Ať už se jedná o plošně rozsáhlé úpravy nebo o drobné, intimní, prostory, ať jde o zeleň ve městě, v krajině nebo v soukromých zahradách.


Nabízíme vám

Osobní a individuální přístup. Spolupráci při všech fázích projektu, od projednání až po realizaci.

Originální řešení na míru. Kreslenou 3D vizualizaci. Profesionálně zpracovaný projekt v Autocadu.

Autorský dozor i následnou údržbu. Spolupráci s kvalitními realizačními firmami a výtvarníky.

A vždy nějakou tu "třešinku na dortu" navíc.


Naopak nenabízíme návrh, který nerespektuje Vaše požadavky.

Nenabízíme projekt, ve kterém se nevyznáte nebo neprůhledné cenové nabídky. 

O zelené prostory budeme rádi pečovat i po realizaci, bezúdržbová zahrada neexistuje.

Jaký je postup naší práce a jak pracujeme s Vašimi požadavky?

 1. Konzultace

  Při prvním setkání (konzultaci) se bavíme o Vašich požadavcích, přáních, potřebách a mož­nostech. Vše se bude promítat do originálního stylu, způsobu řešení a využití prostoru. Vyhoto­víme zaměření a fotodoku­mentaci stávajícího stavu, v případě nutnosti detailního zaměření přizveme geodetickou firmu.

 2. Studie

  Všechny informace od Vás zapracujeme do návrhu s vizualizací, doplněného inspirativními fotkami rostlin, materiálů, mobiliáře. Navrhneme charakter všech povrchů, mobiliář i doplňky, například mobilní nádoby, osvětlení nebo umě­lecké prvky. Vše ve variantách, aby s Vámi bylo možné vybrat tu nejvhodnější.

 3. Projektová dokumentace

  Po projednání a schválení studie, zpracujeme podrobný projekt v potřebném stupni projektové dokumentace, a to včetně stavebních, tech­nic­kých a osazovacích detailů, technické zprávy a roz­počtu.

 4. Realizace

  Vybereme kvalitní a osvědčenou realizační firmu, která za našeho autorského dozoru provede samotnou realizaci, eventuálně zajistí následnou údržbu.


Jak jsme placeni

Po první konzultaci od nás dostanete návrh ceny za jednotlivé služby (studie, projekt, autorský dozor). 

Po odsouhlasení honoráře architekta hradíte jednotlivé části, vždy po jejich dodání."Prostor je drahocenná komodita, natolik vzácná, že se vyplatí využít každičký centimetr. "


"Tvoříme místa, kde můžete intenzivně vnímat všemi smysly…kde můžete relaxovat a volně dýchat…přemýšlet i snít…kde můžete mít skryté útočiště a zapomenout na všechny starosti…setkávat se s rodinou a přáteli…tvoříme prostor pro Váš život… Váš domov…“

Ing. Dana Mühlhandlová